ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ARCH4

- Αρχιτεκτονικές μελέτες

 

- Στατικές μελέτες


- Τοπογραφικά διαγράμματα


- Μηχανολογικές μελέτες

 

- Διαρρυθμίσεις - ανακαινίσεις εσωτερικών εξωτερικών χώρων

 

- Νομιμοποιήσεις- πιστοποιήσεις

 

- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου